CUỘC THI THIẾT KẾ: THE RISE

THỂ LỆ CUỘC THI

I. Đối tượng tham gia:

1. Đối tượng tham gia

Mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, đang sinh sống tại Việt Nam.

Chấp nhận Thể Lệ Cuộc Thi và yêu cầu chung của Chương Trình “Cuộc thi Thiết kế THE RISE”.

 

2. Đối tượng không được tham gia chương trình

Tất cả nhân viên làm việc cho công ty thuộc Ban Tổ Chức
Đối tác và cá nhân đã hoặc đang làm việc trong Ban Tổ Chức hoặc thực hiện công việc có liên quan đến Chương Trình.

II. HÌNH THỨC THAM GIA:

 • Đối với Người Tham Gia: Thiết kế trên mô hình mẫu (gồm: Nón, Áo, Túi, Ván trượt, Ví). Vui lòng xem đề bài chi tiết tại mục IV (1)
 • Đối với Người Bình Chọn (bao gồm cả Người Dự Thi và khán giả theo dõi Chương Trình): Chia sẻ Bài Dự Thi yêu thích về Facebook cá nhân theo cú pháp chi tiết tại mục IV (2)

III. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN THAM GIA

1. Địa điểm

Cuộc thi Thiết kế THE RISE diễn ra trực tuyến tại:  https://therise.s-hub.art/

2. Thời Gian

Vòng 1:

 • Thời gian nộp bài: kể từ 00:00 21/10/2022 đến 23:59 ngày 17/11/2022
 • Thời gian bình chọn online: kể từ 00:00 ngày 21/10/2022 đến 23:59 ngày 20/11/2022.
 • Công bố kết quả vòng 1: 28/11/2022

Vòng 2:

 • Tham gia workshop của Ban Tổ Chức: 01/12/2022
 • Thời gian nộp bài: Kể từ 00:00 ngày 02/12/2022 đến 23:59 ngày 15/12/2022
 • Công bố kết quả vòng 2: 22/12/2022

IV. THỂ LỆ CHI TIẾT:

1. ĐỐI VỚI NGƯỜI THAM GIA:

a. Vòng 1

➤ Bước 1: Truy cập website https://therise.s-hub.art/, điền thông tin cá nhân của Người Tham Gia và tải về mô hình mẫu của vật phẩm thiết kế trong Bộ Sưu Tập của Chương Trình, gồm: Nón, Áo, Túi, Ván trượt, Ví. Bài dự thi phải có những yếu tố bắt buộc, bao gồm:

 • Chủ đề văn hoá đường phố;
 • Biểu tượng Luckenbooth và màu sắc trong tập hợp theo quy định của Ban Tổ Chức; và
 • Các yêu cầu khác như đã được nêu tại website và cập nhật bởi Ban Tổ Chức tại từng Vòng thi.

Điền thông tin cá nhân và tải mô hình mẫu; biểu tượng Luckenbooth & màu sắc trong tập hợp theo quy định của BTC tại đây: https://therise.s-hub.art/gui-bai-thi 

 

➤ Bước 2: Điền thông tin cá nhân, xác nhận đồng ý với Thể Lệ Cuộc Thi và đăng tải Bài Dự Thi, bao gồm:

 • Hình ảnh thiết kế của Bộ Sưu Tập; và
 • Bản thuyết minh thiết kế (một đoạn viết ngắn, không quá 500 ký tự, giới thiệu về ý tưởng thiết kế của Người Dự Thi).

➤ Bước 3: Sau khi nộp Bài Dự Thi, Người Tham Gia kêu gọi bình chọn cho Bài Dự Thi của mình tại mục Thư viện ảnh tại https://therise.s-hub.art/thu-vien-anh/. Thời gian bình chọn: kể từ 00:00 ngày 21/10/2022 đến 23:59 ngày 20/11/2022.

 

➤ Bước 4: Like và Follow các fanpage của Ban Tổ Chức và Đơn vị đồng hành, bao gồm:

b. Vòng 2

➤ Bước 1: Tham gia workshop của Ban Tổ Chức

➤ Bước 2: Hoàn thiện và đăng tải Bài Dự Thi lên website https://therise.s-hub.art/gui-bai-thi

 

* Lưu ý: Người Tham Gia cần thực hiện đầy đủ các bước nêu trên để có Bài Dự Thi hợp lệ. Người Tham Gia cần đồng ý với Thể Lệ Cuộc Thi và các điều khoản, điền đầy đủ thông tin cá nhân để có bài dự thi hợp lệ. Mỗi Người Tham Gia chỉ được nộp duy nhất 01 bài dự thi.

2. ĐỐI VỚI NGƯỜI BÌNH CHỌN:

Người bình chọn là người bất kỳ (bao gồm cả Người Tham Gia và khán giả theo dõi Chương Trình) tham gia bình chọn hợp lệ Bài Dự Thi ở vòng 1 trên trang https://therise.s-hub.art/. Cách thức tham gia:

 

➤ Bước 1: Chia sẻ Bài Dự Thi yêu thích về Facebook cá nhân của người bình chọn ở chế độ công khai;

➤ Bước 2: Tag hai (2) người bạn, đính kèm hashtag #CuocThiTheRise #Chivas #HoaDamMeGhiDauAn.

 

Ban Tổ Chức sẽ chọn ra ba (3) người bình chọn may mắn để trao tặng phần thưởng như tại Mục V.

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

VI. QUY ĐỊNH DỰ THI

 1. Bằng việc nộp Bài Dự Thi, Người Tham Gia chấp thuận toàn bộ Thể Lệ Cuộc Thi và chuyển giao quyền sử dụng các bản thiết kế trong Bài Dự Thi cho Ban Tổ Chức.
 2. Bài Dự Thi phải tuân thủ các quy định trong Thể Lệ Cuộc Thi; thiết kế trong Bài Dự Thi có hình ảnh rõ ràng, yêu cầu chất lượng hình ảnh tối thiểu là 3MB, độ phân giải tối thiểu là 300 dpi, được gửi dưới định dạng .jpg hoặc .png, có thể mở và xem được hình ảnh.
 3. Ban Tổ Chức không chịu trách nhiệm nếu Bài Dự Thi không đến được Ban Tổ Chức do lỗi kỹ thuật hoặc bất kỳ sai sót nào của Người Tham Gia trong quá trình đăng ký.
 4. Người Tham Gia phải tuân thủ nghiêm túc và chịu trách nhiệm về quyền tác giả và các quyền sở hữu trí tuệ liên quan theo quy định của pháp luật. Người Tham Gia không được sử dụng, sao chép, đạo nhái thiết kế đã được dùng để tham gia các cuộc thi khác, và/hoặc được Người Tham Gia hoặc bên thứ ba khác công bố trước và trong thời gian diễn ra Chương Trình.
 5. Ban Tổ Chức không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếu nại, yêu cầu bồi thường nào về tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ và/hoặc các vấn đề khác có liên quan đến Bài Dự Thi của Người Tham Gia và các bên thứ ba khác.
 6. Người Tham Gia sẽ cam kết bằng văn bản về quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ đối với Bài Dự Thi theo yêu cầu của Ban Tổ Chức. Đơn vị đồng hành là Chivas Regal được độc quyền sở hữu, định đoạt và có toàn bộ quyền tài sản đối với Bài Dự Thi có sử dụng bất kỳ yếu tố nào của hoặc có liên quan đến thương hiệu Chivas Regal. Quyền nhân thân (trừ quyền công bố tác phẩm) thuộc về Người Tham Gia.
 7. Tại bất kỳ thời điểm nào, Người Tham Gia có thể bị tước bỏ quyền tham gia Chương Trình và thu hồi giải thưởng (nếu có) nếu Ban Tổ Chức phát hiện Người Tham Gia đó thực hiện bất cứ hành động thiếu trung thực nào gây ảnh hưởng đến kết quả của Chương Trình, và/hoặc Bài Dự Thi bị chứng minh là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
 8. Tất cả các Tài Liệu được cung cấp bởi Ban Tổ Chức sẽ chỉ được sử dụng trong phạm vi Chương Trình này theo quyết định của Ban Tổ Chức. Người Tham Gia không được sử dụng cho bất kì mục đích nào khác nếu chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Ban Tổ Chức. Trường hợp Người Tham Gia vi phạm sẽ chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.
 9. Người Tham Gia phải điền đúng và đầy đủ thông tin cá nhân và các thông tin khác như yêu cầu nhằm mục đích đối chiếu thông tin và trao giải thưởng của Chương Trình (nếu có). Ban Tổ Chức không chịu trách nhiệm đối với các tranh chấp liên quan đến việc trao, nhận giải thưởng và/hoặc quyền lợi của Người Tham Gia trong Chương Trình do sai sót thông tin.
 10. Người Tham Gia đồng ý:

a. cung cấp thông tin cá nhân cho Ban Tổ Chức. Để phục vụ cho hoạt động của Ban Tổ Chức chương trình, Người Tham Gia đồng ý và xác nhận rằng: (i) Ban Tổ Chức chương trình được quyền thu thập, lưu trữ, xử lý, sử dụng, mã hoá và/hoặc chia sẻ Thông tin cá nhân cho các công ty khác trong cùng tập đoàn và/hoặc các bên thứ ba do Ban Tổ Chức chương trình chỉ định và (ii) khi được Ban Tổ Chức chương trình cho phép, các công ty trong cùng tập đoàn và các bên thứ ba do Ban Tổ Chức chương trình chỉ định được quyền thu thập, lưu trữ, xử lý, sử dụng và/hoặc mã hoá Thông tin cá nhân do Ban Tổ Chức chương trình chia sẻ;

b. cho phép sử dụng hình ảnh cá nhân trong Chương Trình để phát sóng trực tiếp, phỏng vấn, chụp hình, ghi âm, ghi hình và công bố hoặc tái sản xuất để sử dụng cho các mục đích truyền thông, quảng bá hoặc bất kỳ hình thức hợp pháp nào theo quyết định của Ban Tổ Chức.

c. cho phép Ban Tổ Chức gửi thông tin chi tiết về cuộc thi đến những hình thức liên lạc được cung cấp (email, số điện thoại…).

d. việc truyền bá thông tin về cuộc thi trên bất kỳ phương tiện nào là hành vi cá nhân của Người Tham Gia và không phải là dịch vụ quảng bá, quảng cáo mà Người Tham Gia thực hiện cho Ban Tổ Chức và thương hiệu Chivas Regal.

 1. Mọi khiếu nại liên quan đến Chương Trình phải được gửi về cho Ban Tổ Chức. Quyết định của Ban Tổ Chức là kết quả cuối cùng.
 2. Trường hợp bất khả kháng hoặc các sự kiện khách quan, bao gồm nhưng không giới hạn: thiên tai, lũ lụt, sét đánh, khủng bố, bị tấn công máy chủ làm thất thoát dữ liệu đăng ký của Người Tham Gia, Ban Tổ Chức có toàn quyền quyết định thay đổi hoặc hủy bỏ Chương Trình và thông báo với Người Tham Dự trong thời gian hợp lý.

Để biết thêm thông tin chi tiết của chương trình, Người Tham Gia có thể gửi tin nhắn về fanpage Chivas Regal tại địa chỉ https://www.facebook.com/ChivasRegalVietnam

S-hub Media
12